Nästan hälften av de svenska småhusen använder någon form av värmepump (enligt Energimyndighetens statistik från 2010). Som en kompletterande värmekälla kan en värmepump reducera elräkningarna drastiskt. Men hur stor blir besparingen?Studien, som är baserad på data från tre svenska orter, visar att en genomsnittlig villaägare kan spara tusentals kronor om året genom att komplettera uppvärmningen med en luft-luft värmepump. Detta gäller oavsett var i landet man bor och även med varierande utomhustemperaturer. Lite förvånande är att man även sparar pengar under sommarmånaderna. En genomsnittlig villaägare i Örebro kan reducera sitt elbehov med drygt 300kWh under augusti månad. Motsvarande siffra under januari är 1524 kWh.Om man förutsätter att en kWh kostar en krona innebär det en besparing på 300 kronor under augusti månad, och 1524 kronor i januari. Som villaägare har man tjänat in pumpen på två år. På ett helt år kan det röra sig om besparingar på upp till 11 000 kronor för en genomsnittlig villaägare.

Förutsättningar för studien:Temperaturangivelserna baseras på statistik från SMHI och är genomsnittlig medeltemperatur per månad. Värmebehovet är ett schablonvärde som representerar ett traditionellt småhus på orten.

Studien är genomförd på en Panasonic Nordic HE9LKE luft/luft-värmepump.

Teknisk specifikation:

 
* med elkonsumtion avses elkonsumtionen


www.smhi.se

www.scb.se
www.energimyndigheten.se
www.eurovent.com
www.panasonic.se