Producerar dåligt med värme
Innedelens filter måste med jämna mellanrum rengöras. Hur ofta beror på vilken miljö innedelen är installerad i. I början rekommenderas två veckors drift mellan rengöringarna. Är det lite smuts i filtren kan rengöringsintervallet ökas. Smuts i filtren kan göra att värmepumpen levererar dåligt med värme. Se din användarmanual för närmare instruktioner.

Det är is på utedelen, vad gör jag?

Det är normalt att is bildas i utedelen. Vintertid stannar värmepumpen och gör automatiska avfrostningar vid behov. Under avfrostning blinkar "powerlampan" på de flesta modeller. Det rinner då vatten ur utedelen (för att frost och is smälter). Avfrostningen pågår normalt i upp till 12 minuter.

Det rinner vatten ur utedelen
Då värmepumpen avfrostar rinner det vatten från utedelen. Vid fuktig väderlek kan mängden vatten vara riklig. Volymen vatten kan vara så mycket som upp till 20 liter per dygn. Observera att detta är helt normalt och ett tecken på att avfrostningen fungerar som den ska.

Utedelen är igenfrusen
1. Kontrollera så att fjärrkontrollen är inställd på värmedrift "HEAT".
2. Kontrollera vinterutrustningens (värmekabelns) funktion. På vissa modeller sitter det en värmeslinga på botten av utedelen som värmer bottenplåten så att avfrostningsvattnet inte fryser till is på bottenplåten.
3. Kontrollera så att avrinningshålet för vatten i botten på utedelen är fritt och avrostningsvattnet kan passera utan problem. Avloppspip bör inte monteras på grund av risk för ispropp.

Hur tinar jag upp en igenfrusen utedel?
Det finns några olika knep att ta till för att snabbt avisa en igenisad utedel.
1. Vid plusgrader utomhus: stäng av pumpen tills isen smälter av sig själv eller kör samtidigt i kyldrift för att påskynda upptiningen.
2. Stäng av strömmen till värmepumpen och häll försiktigt varmt vatten på baksidan av värmepumpen tills isen har smält.
OBS! Vattnet får inte komma i kontakt med elektroniken som finns omedelbart under topplåten.

Reklamation

Har du som slutanvändare fått fel på din Panasonic produkt som du inte kan åtgärda själv skall du i första hand kontakta försäljningsstället som har sålt varan till dig för och få hjälp. Försäljningsstället skall sedan utföra en reklamation via formulären nedan.

LMG behandlar sedan alla reklamationsärenden i tur och ordning eftersom de kommer in. Under högsäsong (oktober-mars) kan behandlingstiden vara något längre än normalt.> Reklamation - Sverige <

> Reklamation - Danmark <

> Reklamation - Citcop Sweden <