Vi har partnerskap med Akono AB  gällande bokning och utförande av service och rengöring av värmepumpar.

Kontakt för bokning och information:   

Tel: 020-123 900 Email: info@akono.se
Länk till förfrågan/beställning.

Supportinformation

Välkommen till supportsidan. Här kan du som privatperson, installatör eller servicetekniker få hjälp med viss dokumentation som kan underlätta både innan och efter ert köp. Skulle det ha uppstått ett problem eller om du söker information om vissa modeller kan du med fördel använda dokumentationen som du finner på de olika avdelningarna för att förhoppningsvis råda bot på de frågetecken som finns.


> Avd: Problemlösning & reklamation <
Här löser du eller anmäler eventuella fel

> Avd: Service- & användarmanualer < 
Dokumentation om bl.a drift och service

> Avd: Felkoder & felsökning <
Ta reda på felkoder och hur man lokaliserar problemet

> Avd: Produktblad & information <
Dokumentation om aktuella och äldre modeller

Garantiinformation

Vem står för garantin?


Är ni konsument och osäkra på vilka garantivillkor som gäller för just ert inköp skall ni vända er till ert inköpsstället för att få upplysningar. För att garantin skall gälla skall aggregatet vara installerat enligt gällande normer av ett certifierat företag. Vid eventuella garantianspråk skall även ett installationsprotokoll och i förekommande fall serviceprotokoll kunna uppvisas.