Reklamation / CC

Panasonic - Electrolux - Argo Clima - Chofu/Citcop

Var vänlig och fyll i nedanstående uppgifter för att vi skall kunna behandla ditt ärende. För att kunna handlägga registrerade ärenden snabbt och ge Er som kund en god service handlägger vi enbart ärenden som har fullständiga uppgifter. Saknas korrekta uppgifter avslutas ärendet utan vidare åtgärd.

 
Vem reklamerar:
 
Var är produkten installerad:
 
Uppgifter om produkten:
Calendar Help
 
 
Serienummer