Supportinformation

Välkommen till supportsidan. Här kan du som privatperson, installatör eller servicetekniker få hjälp med viss dokumentation som kan underlätta både innan och efter ert köp. Skulle det ha uppstått ett problem eller om du söker information om vissa modeller kan du med fördel använda dokumentationen som du finner på de olika avdelningarna för att förhoppningsvis råda bot på de frågetecken som finns.


> Avd: Problemlösning & reklamation <
Här löser du eller anmäler eventuella fel

> Avd: Service- & användarmanualer < 
Dokumentation om bl.a drift och service

> Avd: Felkoder & felsökning <
Ta reda på felkoder och hur man lokaliserar problemet

> Avd: Produktblad & information <
Dokumentation om aktuella och äldre modeller

> Avd: LMG Live <
Inloggning för våra samarbetspartners

Garantiinformation

Vem står för garantin?
Som distributör för Panasonic i Sverige lämnar LMG garanti på alla aggregat som har sålts i egen regi, till bland annat samarbetspartners, företag och konsumenter. Är ett Panasonic aggregat köpt via en av LMG:s återförsäljare har återförsäljaren garantiåtagande till slutkunden på den sålda varan. Alla anspråk på garantin ställs alltid till det företag som har sålt varan – inte till leverantören LMG. Konsumentköplagen kan endast tillämpas mellan konsument och det företag som har sålt varan.

Är ni konsument och osäkra på vilka garantivillkor som gäller för just ert inköp skall ni vända er till ert inköpsstället för att få upplysningar. För att garantin skall gälla skall aggregatet vara installerat enligt gällande normer av ett certifierat företag. Vid eventuella garantianspråk skall även ett installationsprotokoll kunna uppvisas. I förekommande fall skall även bevis gällande utförd service uppvisas.

Stora på luftvärmepumpar

LMG är en ledande leverantör och distributör av luftvärmepumpar från Panasonic Nordic, Toshiba, Mitsubishi, ARGO och Technibel i Sverige – kontakta oss >

Driftsäkra värmepumpar

Vilken luftvärmepump passar just dina behov? Fyll enkelt i vårt lilla formulär så kontaktar vi dig – intresseanmälan >

Spara pengar under vår och sommar!

En luftvärmepump kan minska elkonsumtionen med drygt 70% – Studie >