1. Smart luftrening
Panasonic värmepumpar filtrerar och eliminerar inomhusluften från virus, bakterier, kvalster, allergiämnen, damm och dålig lukt. Avfuktar luften och förebygger uppkomst av mögel- och fuktskador.

2. Producerar energisnål värme


3. Svalkande kylanläggning
Våra värmepumpar levererar svalkande kyla under varma och kvalmiga dagar. Genererar mer ork och bättre livskvalitet åt alla i omgivningen. Perfekt på sommaren, våren och även på hösten när det är varmt.

4. Värmepumpar bidrar till en grönare framtid
EU-klassade som förnyelsebar energikälla och ger hög prestanda och hög energibesparing. Bidrar till att minimera energiförbrukningen i hemmet och förhindra den globala uppvärmningen.

5. Utvinner energi
Värmepumpar utvinner energin i utomhusluften och transporterar värme eller kyla från utomhusdelen in till inomhusdelen.

6. Anpassar driften efter behovet
Tekniken gör att värmepumpar från Panasonic steglöst kan reglera sin hastighet och på så sätt anpassa driften efter hur stort värme eller kylbehov som finns.

7. Anpassad för drift i Norden
Värmepumpar från LMG och Panasonic är exklusivt anpassad för den Nordiska marknaden. Modellerna klarar kalla vintrar och sträng kyla med utomhustemperaturer ner till minst -20˚C

8. Störst i Sverige
Panasonic har skapat sig ett väletablerat varumärke inom värmepumpar i världen. I Sverige består mer än 50% av alla installerade värmepumpar av en Panasonic.

 

 

 
Inomhusdelen placeras på väggen så den producerade värmen eller kylan har lätt att nå de mest väsentliga delarna av huset. Utomhusdelen monteras utomhus direkt på ytterväggen med konsoler eller på marken med ett markstativ i anslutning till inomhusdelen. Vid installation kan avståndet mellan värmepumpens enheter vara upp till 7,5 meter. Vid längre avstånd måste systemet kompletteras med mer köldmedium (gas).