STEG 1


kWh

Man brukar räkna med ett värde på 4000 kWh/år för grundförbrukning av el inkl. tvätt- och diskmaskin. Kryssa i om du dessutom har:

Grundförbrukning av varmvatten brukar man räkna in som 3200 kWh/år för 2 personer. Kryssa i antalet personer i hushållet:kWh

STEG 2Din värme: kWh

Besparingsfaktor. Planlösning av ditt hus:kr per år
och per månad!


Observera! Besparingen kan vara både större och mindre beroende på husets isolering, planlösning, geografiska läge och utomhustemperatur.