Hur fungerar det?


Producerar både värme och kyla
En klimatanläggning utvinner energin som redan finns i utomhusluften för att sedan energieffektivt producera värme eller kyla till huset eller lokalen där den är installerad. Klimatanläggningen består av tre delar: inomhusdel, utomhusdel och fjärrkontroll. Installationen tar cirka 3-5 timmar beroende på installationens omfattning och skall alltid utföras av en certifierad kylmontör. När installationen är klar ansluter en behörig elektriker klimatanläggningen till elnätet.

Med ett enkelt knapptryck på fjärrkontrollen styr du sedan över ditt nya inomhusklimat. Klimatanläggningen är ett utmärkt komplement till de flesta värmesystem och kan sänka värmekostnaden upp till 66% jämfört med direktverkande el.

Hela vitsen med en klimatanläggning är att förflytta energi från en plats till en annan. När man använder klimatanläggningen för att värma tar den värmeenergin ur utomhusluften och förflyttar den in i huset via ett köldmedium (gas). Med hjälp av värmeenergin och en kompressor som sitter i utomhusdelen hettas gasen upp och transporteras in till inomhusdelen som sedan blåser ut och sprider värmen via en fläkt och ett ställbart luftspjäll. Ju öppnare planlösning – desto bättre spridning av luften.

 

 Häpnadsväckande resultat
Resultatet blir faktiskt 400% effektivare än med direktverkande el. Använder man klimatanläggningen för att kyla växlar systemet håll på gasens flöde och producerar då istället kyla. Inomhusdelen håller kontinuerligt inomhusluften i cirkulation och renar under cirkulationen luften med effektiva luftfilter.

Klimatanläggningen är ett komplement till den befintliga värmekällan. Därför är det viktigt att man inte stänger av sina vanliga element utan bara sänker termostaterna till ca 4-5°C under inställt värde som man har på fjärrkontrollen. Skulle inte klimatanläggningen klara uppvärmningen i hela huset hjälper de vanliga elementen till med stödvärme.

Anpassar sig efter behov
En klimatanläggning av invertertyp anpassar sig till husets behov och arbetar automatiskt med varierande effekt endast när det behövs. Man kan aldrig välja en klimatanläggning som är för stor då den anpassar effekten efter husets behov. Skulle man dock välja en modell som är för liten får klimatanläggningen arbeta hårdare och det kan bli svårt att nå önskad temperatur. Rådfråga en återförsäljare angående dimensionering.

Stora på luftvärmepumpar

LMG är en ledande leverantör och distributör av luftvärmepumpar från Panasonic Nordic, Toshiba, Mitsubishi, ARGO och Technibel i Sverige – kontakta oss >

Driftsäkra värmepumpar

Vilken luftvärmepump passar just dina behov? Fyll enkelt i vårt lilla formulär så kontaktar vi dig – intresseanmälan >

Spara pengar under vår och sommar!

En luftvärmepump kan minska elkonsumtionen med drygt 70% – Studie >